Op onze website worden alleen functionele cookies gebruikt om de site optimaal te laten werken.

Algemene voorwaarden

Zorgvrager

Om de positie van de zorgvrager te versterken, zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel cliënt als zorgverlener vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst tussen hen.

De zorgvrager heeft een aantal plichten:

  • De cliënt moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede (werk)diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven;
  • De cliënt dient zo veel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen.
  • De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden, zodat de zorgvrager daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen.
  • De zorgvrager beslist zelf of hij/zij al dan niet door de zorgverlener wordt behandeld.
  • De zorgverlener verwijst indien noodzakelijk naar een arts / specialist.

Behandelovereenkomst

Iedere cliënt vult voorafgaand aan de behandeling een formulier in met gegevens t.b.v. de behandeling. Met het insturen van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Hiermee geeft u aan dat u heeft gekozen voor behandeling door de therapeut. Voor de behandeling van minderjarige kinderen (tot 16 jaar) geldt dat van de gezagdragende ouders / voogden een handtekening op het formulier ter toestemming (behandelovereenkomst) vereist is. Ook geeft u met het insturen van het formulier aan dat u de informatie over de privacy van Praktijk Novi Té heeft gelezen en dat u de therapeut toestemming geeft voor het aanleggen en bijhouden van een dossier.

Afspraken

Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen ten minste 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, kunnen de kosten voor een consult in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur thuis. Ook wanneer u te laat verschijnt bij een afspraak, waardoor deze in feite verschuift, kunnen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

Betaling

Consulten kunnen direct gepind of contant worden betaald. U krijgt een factuur gemaild die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Opmerkingen en klachten over een factuur worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend bij de praktijk. Na deze termijn wordt de factuur als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt.

Contact met arts of specialist

Het spreekt voor zich dat u bij ernstige klachten uw arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van uw bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.

Wil je weten of ik ook jouw klachten kan behandelen?

blog met Weetjes & verhalen

Altijd goed om te weten.

Hoe zien mijn behandelingen eruit? En wat levert het je op? Hoeveel sessies zijn er nodig?

We kennen ze allemaal. Iedereen is bekend met angsten. Deze worden al overgeërfd vanuit de voorouders en ouders. Deze angsten komen voort uit overtuigingen. Ieder mens heeft als grootste angst uitgesloten te worden of niet goed genoeg te zijn. Dit zijn angsten die je tegenhouden om werkelijk te groeien en te bloeien. Datgene te doen waar jouw passie ligt.

Mag ik samen met jou de puzzel van jouw leven weer compleet maken? Ontdek waarom het ontbrekende puzzelstukje zo belangrijk is.